Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krawczuk Teresa

Teresa Krawczuk

ur. w 1962 roku w m. Lipsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Teresa Krawczuk studentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyła 3 maja 1982 r., w proteście antysocjalistycznym i demonstracji ulicznej o charakterze patriotycznym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie Gdańska, podczas której doszło do starć pomiędzy manifestantami a oddziałami MO i ZOMO. Za udział w tych wydarzeniach została internowana na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku 5 maja 1982 r. W ośrodku dla internowanych w Gołdapi przebywała w okresie od 8 maja do 12 czerwca 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Trzynastego grudnia roku pamiętnego..." Internowani w stanie wojennym..., pod red. I. Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN