Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duklanowska Barbara

Barbara Maria Duklanowska

ur. w 1946 roku w m. Raków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
Była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., nie zaniechała działalności związkowej, prowadziła ją w ramach podziemnych struktur „Solidarności”. Organizowała działalność konspiracyjną w PZF „Cefarm” w Szczecinie, uczestniczyła w demonstracjach związkowych. Udostępniała swoje mieszkanie na potrzeby spotkań i wykładów opozycyjnych. W latach 1982-1988 pozostawała w zainteresowaniu szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa, jako podejrzana o kolportaż nielegalnych wydawnictw.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN