Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Różański Lech

Lech Różański

ur. w 1955 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 390/2016
Biogram
Lech Różański był działaczem NSZZ „Solidarność” w Toruniu od 1980 r. Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Maszyn Biurowych "Predom-Metron" w Toruniu. W 1981 r. został oddelegowany do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, gdzie podjął pracę jako fotoreporter oraz redaktor techniczny w związkowym Biuletynie Informacyjnym „Wolne Słowo” . Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał pracy związkowej.
Został internowany w okresie od 18 grudnia 1981 r. do 14 paźdzernika 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku. Był autorem cennej dokumentacji fotograficznej utrwalającej życie codzienne osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.
Po zwolnieniu z internowania inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN