Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lipiński Stanisław

Stanisław Lipiński

ur. w 1951 roku w m. Grzmiąca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Stanisław Lipiński w 1980 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w II Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łodzi, od 1981 r. brał udział w pracach Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego do czerwca 1989 r. działał w podziemnej strukturze założonej przez nauczycieli łódzkich szkół i placówek oświatowych, tj. Międzyzakładowym Komitecie Porozumiewawczym „Solidarność”. Uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach organizowanych w parafii Dobrego Pasterza w Łodzi i mieszkaniach prywatnych. Prowadził kolportaż nielegalnych czasopism, takich jak: „Przedświt”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Solidarni. Wiadomości Wojenne” oraz ulotek, kalendarzy i znaczków „Solidarności”. Zajmował się zbieraniem składek związkowych, z których finansowano pomoc dla pracowników oświaty zwolnionych z pracy po 13.12.1981 r.  W latach 1983–1984 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN