Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Piotr Filipek

ur. w 1946 roku w m. Przylesie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Pan Stanisław Filipek po wprowadzeniu stanu wojennego, był jednym z organizatorów NSZZ „Solidarność” na terenie Bolesławieckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Podjął też działalność polegającą na zbieraniu składek oraz kolportażu ulotek. Uczestniczył też w mszach za Ojczyznę odprawianych w kościele pw. Chrystusa Króla w Bolesławcu oraz w licznych spotkaniach konspiracyjnych odbywających się w tejże parafii. W latach 1983-1988 działał w ramach Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu, a w latach 1987-1988 wszedł w skład jej kierowniczego gremium. W latach 1988-1989 TMKK NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu przekształciło się w Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział w Bolesławcu i Pan Stanisław Filipek w tym czasie nadal pozostawał członkiem kierownictwa tej jawnej, lecz nielegalnej struktury. W 1989 r. zaangażował się w odbudowę ogniwa NSZZ „Solidarność” w Zakładach Ceramiki „Bolesławiec”, gdzie pracował oraz w kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu prowadzoną przez Komitet Obywatelski „Solidarność” w Bolesławcu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków