Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wincenty Antoni Fijołek
ur. w 1954 roku w m. Golub-Dobrzyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” i działaczem jego struktur legalnych i nielegalnych. 30 sierpnia 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, gdzie przebywał do 17 listopada 1982 r. Był zaangażowany w działalność kolportażową. W latach 1987-1988 był członkiem grupy dążącej do legalizacji „Solidarności” w „Merinoteksie” oraz członkiem Komitetu Założycielskiego Związku. W związku z działalnością opozycyjną był inwigilowany przez SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN