Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Liebersbach Adolf

Adolf Ludwik Liebersbach

ur. w 1941 roku w m. Kcynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Adolf Liebersbach był członkiem Prezydium Komitetu Strajkowego podczas strajku okupacyjnego w sierpniku 1980 r. w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu, gdzie następnie pełnił funkcję przewodniczącego Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 8 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. 
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach "Solidarności", zajmując się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie zakładu pracy.
Za powyższe został tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 8 marca 1984 r. i umieszczony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Dnia 29 marca 1984 r. Prokuratura Rejonowa w Toruniu uchyliła zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu zamieniając go na dozór milicyjny. Dnia 25 lipca 1984 r. Sąd Rejonowy w Toruniu umorzył prowadzone przeciwko Adolfowi Liebersbachowi postępowanie na mocy ustawy o amnestii. Po zwolnieniu z aresztu był nadal inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.     
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN