Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksander Józef Polak

ur. w 1949 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Pan Aleksander Polak działał w szeregach NSZZ  „Solidarność” przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej Huty „Katowice”,  gdzie zatrudniony był na stanowisku lekarza. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem i uczestnikiem strajku okupacyjnego na terenie Huty „Katowice” 
W dniu 17 XII 1981 r. Aleksander Polak został zatrzymany,  a w dniu 19 XII 1981 r. internowany. Przebywał kolejno w  ośrodkach odosobnienia: Zabrzu-Zaborzu, Uhercach, Rzeszowie, Łupkowie, skąd został zwolniony w dniu 14 VII 1982 r. W czasie internowania był inspiratorem strajku okupacyjnego, a następnie głodowego, za co została mu wymierzona kara dyscyplinarna. 
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną podejmując współpracę z nielegalną organizacją „Ruch Młodzieży Demokratycznej” działającą na terenie Dąbrowy Górniczej. Ponadto objął swoim patronatem prace Komitetu Obrony Demokracji. Za powyższą działalność w dniu 26 V 1983 r. został tymczasowo aresztowany. W dniu 10 VIII 1983 r. postanowieniem wydanym przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy o amnestii z dnia 21 VII 1983 r. postępowanie zostało umorzone, a Pan Aleksander Polak zwolniony z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej