Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jamroziak Aleksander

Aleksander Jamroziak

ur. w 1947 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
 Aleksander Jamroziak był przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. W okresie od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. w Toruniu, jako aktywny członek zawieszonego NSZZ „Solidarność”, kontynuował działalność związkową  poprzez kolportaż nielegalnych wydawnictw, m.in.: „TiS” „Kontry” „Elany”, „Niezależnego Serwisu Informacyjnego”. 
Za powyższą działalność był tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu w okresie od 30.04.1982 r. do 22.06.1982 r. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22.06.1982 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat oraz karę grzywny. 
Od  05.11.1982 r. do 02.02.1983 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich, natomiast służyły odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją oraz stanowiły dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia i nie miały oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
W latach 1984-1986 był organizatorem kolportażu niezależnych wydawnictw oraz nielegalnych spotkań aktywnych działaczy podziemnych struktur „Solidarności”. 
Z powodu działalności opozycyjnej inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1986. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN