Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sławomir Jerzy Gajduk

ur. w 1941 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2015
Biogram
Od sierpnia 1980 r. był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Telkom- Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych. W listopadzie 1980 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność". W dniu 14 grudnia 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego, stanął na czele Komitetu Strajkowego NSZZ .„Solidarność", kierującego strajkiem okupacyjnym w Telkom-ZWUT przy ul. Żupniczej i ul. Chodakowskiego w Warszawie. Podczas pacyfikacji strajku przez ZOMO dnia 15 grudnia 1981 r. został zatrzymany w roli zakładnika, gwarantującego zakończenie strajku. Strajk zakończono 15 grudnia 1981 r. W dniu 30 lutego1982 r. skazano go na 20 godzin pracy społecznej, 600 złotych tytułem kosztów postępowania, a postepowanie karne zawieszono na 1 rok. Jedną z dodatkowych represji było odwołanie z zajmowanego stanowiska. Nie zaprzestał jednak działalności opozycyjnej co najmniej do 1984 r. W ramach struktur podziemnej „Solidarności” w miejscu pracy kolportował bezdebitową gazetkę pt. „Wolny ZWUTO-wiec”. Był jedną z osób które podjęły przygotowania do przeprowadzenia strajku planowanego na 10 listopada 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN