Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Parobin Edward

Edward Parobin

ur. w 1930 roku w m. Dhlin da Mons
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Edward Parobin był pracownikiem Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. Pod koniec lat 70-tych XX wieku utrzymywał kontakty z działaczami opozycji demokratycznej na Wybrzeżu i za ich sprawą dostarczał na teren zakładu pracy wydawnictwa propagujące powstanie niezależnych struktur związkowych.
We wrześniu 1980 r. wraz z czołowymi działaczami opozycyjnymi „Zachemu” był w grupie inicjatywnej powstania zakładowych struktur NSZZ „Solidarność”. 
Od maja 1982 r., udostępniając domek letniskowy w m. Sokole Kuźnica, brał udział w przedruku i sporządzaniu nielegalnych wydawnictw. W okresie stanu wojennego jego posesja była stałym punktem kolportażu prasy podziemnej do zakładu pracy i na teren woj. bydgoskiego oraz na teren Wybrzeża, głównie do Przedsiębiorstwa Przeróbki i Spedycji Kopalin Chemicznych „Siarkopol” w Gdańsku.
 
        
       
      
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków