Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szeniawski Marek

Marek Wojciech Szeniawski

ur. w 1962 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Marek Szeniawski pracował jako elektryk w Zakładach Graficznych w Gdańsku. Należał do NSZZ „Solidarność”. Wieczorem 30 stycznia 1982 r. brał udział w demonstracji w centrum Gdańska i został zatrzymany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Osadzono go w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Następnego dnia został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na karę dwóch miesięcy pozbawienia wolności. 4 lutego 1982 r. przeniesiono go do Zakładu Karnego w Starogardzie Gdańskim. Marek Szeniawski został zwolniony z więzienia 27 marca 1982 r., na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, który uniewinnił go od zarzucanego mu czynu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN