Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wójcik Piotr

Piotr Wojciech Wójcik

ur. w 1963 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017
Biogram
W listopadzie 1981 r. na terenie w XVI LO im. S. Sempołowskiej w Warszawie współorganizował wsparcie dla strajkujących studentów Wyższej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie i był jednym z organizatorów manifestacji uczniów i nauczycieli popierających ten strajk. Na początku stanu wojennego w 1982 r. rozpoczął współpracę z sekcją interwencji NSZZ „Solidarność" - Region Mazowsze i drukował pismo „CEL”". 
Wiosną 1983 r. uczestniczył w przygotowaniach do druku statutu „Solidarności” dla lubelskich podziemnych struktur solidarności. W latach 1983-1984 kolportował podziemne pisma, m. in. „Kos” i ,,Tu i Teraz”.
W październiku i listopadzie 1984 r. był członkiem studenckiej straży porządkowej w kościele św. St. Kostki na Żoliborzu przed i w trakcie pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1985-1987 w mieszkaniu rodziców przy ul. Zabłocińskiej w Warszawie zorganizował punkt składowy książek i pism drugiego obiegu. Jako członek studenckiej organizacji „Bratniak” na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1983-1988 wspierał kolegów związanych z wydawnictwem „Pokolenie” i pismem ,,Mis”.
Z Tomaszem Ziemińskim, Janem Szczerbą i Witoldem Przytockim był współorganizatorem pisma „Dodruk”. W 1988 r., po odbudowaniu struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów był autorem projektu Komisji Uczelnianej NZS UW. W wiosną 1989 r. uczestniczył w pracach podczas kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” do Sejmu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków