Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hammermeister Stanisław

Stanisław Roman Hammermeister

ur. w 1934 roku w m. Rypin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Stanisław Hammermeister, zatrudniony jako technik weterynarii w Lecznicy dla Zwierząt w Szubinie, był członkiem zarządu gminnego NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” Ziemi Pałuckiej. 
W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 1989 r. zajmował się kolportażem nielegalnej prasy, książek, znaczków, kalendarzy i innych wydawnictw niezależnych. Był koordynatorem grup przewożących i rozprowadzających podziemne wydawnictwa, utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami b. NSZZ „Solidarność” i zajmował się zbieraniem składek na potrzeby rodzin osób internowanych i represjonowanych.  Od 1986 r. organizował pomoc żywnościową i rzeczową dla Niezależnych Kolonii Chrześcijańskich organizowanych dla dzieci z rodzin osób represjonowanych przy parafii w Gąsawie. Był również zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Szubinie i współorganizował pielgrzymki na Jasną Górę.
We wrześniu 1988 r. został wybrany do Rady Organizacyjnej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Szubinie w latach 1984-1989 oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1984-1985.
 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków