Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pałuch Małgorzata

Małgorzata Renata Pałuch

ur. w 1957 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Będąc studentką filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Czynna przy zbieraniu podpisów pod petycjami, kolporterka wydawnictw drugoobiegowych, w tym pisma SKS „Sygnał”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadziła w swym mieszkaniu punkt kontaktowy, a także magazyn wydawnictw podziemnych. Początkowo rozpowszechniała druki podziemnej „Solidarności” oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, zaś od 1983 r. materiały wydawane przez Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży” (w tym „Solidarności Walczącej” oraz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Gliksman, „Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 2, Kraków 2017
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN