Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kalinowski Henryk

Henryk Eugeniusz Kalinowski

ur. w 1950 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Henryk Kalinowski należał do NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14-15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w swoim zakładzie pracy. W latach 1982-1983 był współorganizatorem Stoczniowego Komitetu Robotniczego, kolporterem ulotek i współwydawcą podziemnego biuletynu „Wiadomości”. Dnia 3 maja 1984 r. został zatrzymany za udział w akcji protestacyjnej i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Gdańsku na 1 miesiąc aresztu. Osadzony w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce, został zwolniony 1 czerwca 1984 r. 
W latach 1982-1988 był przywódcą tajnych struktur „Solidarności” w Biurze Projektowo-Technologicznym Stoczni. W maju 1988 r. współinicjował, a następnie przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu „Solidarności” .
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności