Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzywda Leszek

Leszek Tadeusz Krzywda

ur. w 1953 roku w m. Bochnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Członek NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności” w Bochni. Uczestnik protestu w dniu 1 maja 1983 r., w związku z którym odpowiadał przed kolegium do spraw wykroczeń (sprawa umorzona z powodów amnestyjnych). 
Czynny w próbach odtworzenia jawnych struktur „Solidarności” w miejscu pracy podejmowanych od 1987 r.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN