Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Relikowski Tadeusz

Tadeusz Relikowski

ur. w 1957 roku w m. Ostrowiec Świętokrzyski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 212/2018
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego do 1989 r. prowadził działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Zajmował się kolportażem ulotek i biuletynów związkowych w miejscu pracy. Organizował i uczestniczył w akcjach plakatowania w Ostrowcu Świętokrzyskim, w marszach protestacyjnych i Mszach Św. za Ojczyznę. W okresie od czerwca do września 1983 r. współorganizował i prowadził działalność w związku „Kasa Koleżeńska” na terenie Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej