Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksander Stefan Przygodziński

ur. w 1942 roku w m. Masłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Aleksander Przygodziński  od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Od stycznia 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. W czerwcu 1981 r. uczestniczył w I Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowa oraz w I Krajowym Zjeździe Delegatów tegoż związku. 
W dniach 13-16 XII 1981 r. był współorganizatorem Krajowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, który wydał Komunikat wzywający Polaków do podjęcia strajku generalnego. 
Decyzją z 18 XII 1981 r.  Pan Aleksander Przygodziński został internowany i skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie (z dnia 28 XII 1981 r. ) na 3 lata pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych. Następnie wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie (z dnia 20 II 1982 r.) ww. karę zwiększono do 5 lat więzienia. 
Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z dnia 13 V 1983 r., Pan Aleksander Przygodziński został przedterminowo zwolniony z Zakładu Karnego w Kłodzku. 
Od marca 1985 r. był współzałożycielem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Od 1985 r. był współwydawcą i drukarzem podziemnego pisma „Wytrwamy”. Od września 1988 r. był współorganizatorem reaktywowania struktur NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Bolesława Bieruta  w Częstochowie, a w 1989 r. został przewodniczącym Regionalnej Komisji Wykonawczej ww. związku. 
W związku z rewizją wyroku wydanego przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie z dnia 28 XII 1981 r., Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem  z 10 II 1992, uniewinnił Pana Aleksandra Przygodzińskiego od stawianych mu zarzutów
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej