Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Osnowski Andrzej

Andrzej Feliks Osnowski

ur. w 1948 roku w m. Rzemień
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Andrzej Feliks Osnowski od 1972 r. pracował jako nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. W 1980 r. współorganizował KZ NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Pełnił następnie funkcje przewodniczącego Komisji Rejonowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Mielcu oraz członka MKR NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Był także delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”.
W związku z zaangażowaniem w działalność związkową 16.12.1981 r. został zatrzymany i przesłuchany w KM MO w Mielcu. Swoją postawą, m.in. noszeniem znaczka „Solidarności” oraz wypowiedziami odwoływał się do etosu NSZZ „Solidarność”, zdelegalizowanego przez władze PRL. Ze względu na donosy, że podczas prowadzonych lekcji historii krytycznie wypowiada się na temat PRL i jej sojuszników, zajęcia te były poddawane częstym hospitalizacjom przez dyrekcję szkoły. W latach 1981-1986 funkcjonariusze SB przeprowadzali z nim ponadto systematyczne rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz dokonywali rewizji w jego mieszkaniu. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1988. W 1989 r. został ponownie przewodniczącym Komisji Rejonowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Mielcu oraz członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mielcu.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN