Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Buczek Grzegorz

Grzegorz Adam Buczek

ur. w 1950 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem Komisji Wydziałowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT. W latach 1982-1989 był członkiem konspiracyjnej struktury pod nazwą „Armenia”, działającej w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Od 1983 r. był zastępcą szefa, a od 1984 r. szefem emisji „NIL” podziemnego Radia „Solidarność”. Organizował działalność grup emiterów, a także uczestniczył w nadawaniu audycji w Warszawie i okolicznych miejscowościach. W 1987 r. publikował w czasopismach drugiego obiegu: „Tygodniku Mazowsze” i „Baza”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN