Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Buczek Grzegorz
Grzegorz Adam Buczek
ur. w 1950 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018

Biogram

Od września 1980 r. był członkiem Komisji Wydziałowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT. W latach 1982-1989 był członkiem konspiracyjnej struktury pod nazwą „Armenia”, działającej w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Od 1983 r. był zastępcą szefa, a od 1984 r. szefem emisji „NIL” podziemnego Radia „Solidarność”. Organizował działalność grup emiterów, a także uczestniczył w nadawaniu audycji w Warszawie i okolicznych miejscowościach. W 1987 r. publikował w czasopismach drugiego obiegu: „Tygodniku Mazowsze” i „Baza”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków