Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karwowska Maria

Maria Anna Karwowska

ur. w 1940 roku w m. Cierpice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Maria Karwowska będąc pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ściśle związała się z toruńskim środowiskiem opozycyjnym. We wrześniu 1980 r. została członkiem NSZZ „Solidarność”, następnie pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Wydziałowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechała działalności opozycyjnej. Zorganizowała punkt kolportażu i sama zangażowała się w kolportowanie nielegalnych wydawnictw. Udostępniała swoje mieszkanie w celu nagrywania audycji Radia „Solidarność”, a w 1985 r. rozpoczęła współpracę przy podziemnych emisjach telewizyjnych. Współpracowała z Regionalnym Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom oraz została członkiem Rady Naukowej Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego przy Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu. W latach 1986-1987 była przewodniczącą podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. 

 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003