Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Władysław Grzejdziak
ur. w 1946 roku w m. Długołęka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017

Biogram

Władysław Grzejdziak w latach 1982-1987 działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Organizował konspiracyjne spotkania, współpracował ze związkowcami z Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu oraz z Oleśnicy. 
Drukował i kolportował podziemną prasę, między innymi „Z Dnia na Dzień”.  W swoim domu przechowywał sprzęt powielający oraz papier. W latach 1986-1987 wraz z żoną drukował pismo „U Nas”. Prywatnym samochodem dostarczał papier innym podziemnym drukarniom. Wspomagał materialnie rodziny osób więzionych i represjonowanych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej