Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Moczulski Wiesław

Wiesław Adam Moczulski

ur. w 1952 roku w m. Głogów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Wiesław Adam Moczulski pracował jako inżynier - mechanik w Ośrodku Badawczo Rozwojowym przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec". Od  1980 roku  był członkiem NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Mielec"; pełnił funkcję członka Komisji Informacji i Propagandy NSZZ „Solidarność”, współorganizował strajki i akcje protestacyjne w miejscu pracy.
Od 13.12.1981 r. do 7.07.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po opuszczeniu ośrodka internowania został zwolniony z pracy w OBR. W 1982 r. włączył się w działalność podziemnych struktur mieleckiej „Solidarności”,  a od 1984 r. współpracował  z konspiracyjnymi strukturami NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".  W ramach działalności opozycyjnej drukował i kolportował podziemne wydawnictwa. Od 1988 roku brał udział w reaktywowaniu NSZZ „Solidarność” w Mielcu. Przez cały okres działalności był kontrolowany operacyjnie przez funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej