Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kuchcik Jerzy
Jerzy Kuchcik
ur. w 1950 roku w m. Racięcin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Jerzy Kuchcik został zabity podczas Grudnia 1970 r. na Wybrzeżu Gdańskim.
Pracował jako spawacz w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 17.12.1970 r. podczas zajść ulicznych w Gdyni został postrzelony w głowę, na skutek odniesionej rany tego samego dnia zmarł.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN