Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Henryk Górski

ur. w 1954 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Zbigniew Górski podczas stanu wojennego został objęty akcją powołania do wojska działaczy opozycji i w okresie od 5 XI 1982 r. do 2 II 1983 r. przebywał w jednostce wojskowej nr 1649 w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie utworzono tzw. wojskowy obóz specjalny dla osób zaangażowanych w działalność NSZZ „Solidarność” z całej Polski. Była to ukryta forma internowania, której celem było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10 XI 1982 r. przez władze podziemnej Solidarności protestem przeciwko delegalizacji związku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków