Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dębski Krzysztof

Krzysztof Dębski

ur. w 1953 roku w m. Leszno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Krzysztof Dębski od 1980 r. był pracownikiem Huty Stalowa Wola oraz członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1987-1989 prowadził nielegalną działalność w strukturach działającego na terenie HSW NSZZ „Solidarność”. Od 13.10.1987 r. był członkiem i wiceprzewodniczącym 14-osobowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” Pracowników Huty Stalowa Wola. W dniu 29.03.1988 -został ukarany karą grzywny w wys. 30 tys. zł. przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Stalowej Woli za udział 3.02.1988 r. w posiedzeniu zakładowej „Solidarności”. Podczas dokonanego w dniu 26.04.1988 r. przeszukania mieszkania K. Dębskiego zakwestionowano znalezione nielegalne wydawnictwa. 24.05.1988 r. został ukarany karą grzywny w wys. 37 tys. zł. przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Stalowej Woli za udział w zgromadzeniu przed bramą Huty Stalowa Wola w dniu 29.04.1988 r. W 1988 r. był współorganizatorem trzech strajków na terenie tego zakładu pracy. Za udział w strajku w kwietniu 1988 r. został w dniu 19.05.1988 r. zwolniony dyscyplinarnie z pracy i przywrócony do pracy po strajku w dniu 14.07.1988 r. W okresie 02.05.1988 do 31.12.1988 r. objęty był zastrzeżeniem wyjazdu do wszystkich krajów świata wniesionym przez Wydział Śledczy WUSW w Tarnobrzegu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Solidarność z kościołem, Stalowa Wola 1980-1991, red. E. Kuberna, Sandomierz 2003
    •  D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005,
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 2, Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN