Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edmund Galek

ur. w 1939 roku w m. Korczunek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Edmund Galek był aktywnym członkiem NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność” w woj. wrocławskim, od listopada 1981 r. pełnił tam funkcję przewodniczącego. W związku z prowadzoną działalnością dnia 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany i internowany. Do dnia 8 stycznia 1982 r. przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie do 9 marca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. W latach 1984–1986 w swoim domu przechowywał nielegalne wydawnictwa dostarczane przez członków Solidarności Walczącej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej