Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kamiński Emilian

Emilian Kazimierz Kamiński

ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
W latach 1980-1981 był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w Teatrze Narodowym w Warszawie. 
W latach 1982-1984 zaangażował się w działalność podziemnego „Teatru Domowego”, działającego poza oficjalnym obiegiem. Teatr ten powstał jako wyraz sprzeciwu środowiska aktorskiego wobec wprowadzenia stanu wojennego i zdelegalizowania „Solidarności”. Spektakle były wystawiane w mieszkaniach prywatnych. Występował jako aktor w przedstawieniach, a także uczestniczył  w pracach organizacyjnych teatru. 
W ramach represji władze zastrzegły mu możliwość wyjazdów zagranicznych na okres od stycznia 1983 r. do grudnia 1984 r. Wielokrotnie był śledzony przez funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN