Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stępień Jacek

Jacek Adam Stępień

ur. w 1963 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Jacek Adam Stępień w pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu wojennego wraz ze szkolnymi kolegami z LO im. M. Kopernika w Jarosławiu założył podziemną organizację o nazwie Niezależne Zrzeszenie „Wolność, Równość, Niepodległość”. Jej członkowie od grudnia 1981 r. malowali napisy na murach oraz sporządzali i rozklejali ulotki protestujące przeciwko stanowi wojennemu. Działalność grupy wspierał moralnie katecheta ks. Władysław Drewniak. Organizacja nawiązała kontakt z inną podziemną grupą młodzieżową działającą na terenie Jarosławia. Doszło do spotkania członków grup i próby ich połączenia w nową organizację pod nazwą Legion Wolności, czemu przeszkodziły aresztowania ich członków. Jacek Stępień został zatrzymany w dniu 24.03.1982 r. W areszcie tymczasowym przebywał od 25.03.1982 r. do 17.06.1982 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie w dniu 17.06.1982 r. skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę w wysokości 60 000 zł. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Rzeszowie wyrokiem z dnia 30.09.1982 r. zmniejszył wymiar kary do 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności zwiększając przy tym okres jej zawieszenia do lat pięciu. Postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 06.02.1984 r. zastosowano wobec niego amnestię i darowano karę.
W okresie 30.07.1982 r. do 30.07.1984 r. objęty był postanowieniem o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej