Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wąż Maciej

Maciej Wąż

ur. w 1953 roku w m. Sokołów Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Sokołowa Podlaskiego i województwa siedleckiego. Od chwili powstania NSZZ „S” w Zakładach Mięsnych w Sokołowie, gdzie pracował, aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. Był wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej „S” w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim i członkiem Zarządu Oddziału Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” w Sokołowie Podlaskim oraz delegatem na Zjazd Siedleckiego Oddziału NSZZ „Solidarność Region Mazowsze. 31 sierpnia 1981 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie działał na rzecz pomocy podziemnej Solidarności współpracując m.in. z organizacjami: „Pomost”, „Pokolenie”. Po powrocie do Polski we wrześniu 1982 roku włączył się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w woj. siedleckim. Był kolporterem ulotek, podziemnej prasy i książek. Zaangażowany był zwłaszcza w kolportaż Metrum. Współorganizował i aktywnie uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych i manifestacjach rocznicowych w Sokołowie Podlaskim przy pomniku ks. Brzóski i w Siedlcach. Za udział w manifestacji przy pomniku ks. Brzóski w dniu 23 maja 1985 r. został ukarany przez Kolegium ds. wykroczeń w Sokołowie grzywną w wysokości 47000 zł. W 1989 roku został Sekretarzem Zarządu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Sokołowie Podlaskim i czynnie włączył się w akcję wyborczą. Z powodu swej działalności Pan Maciej Wąż był inwigilowany, wzywany i przesłuchiwany przez organa bezpieczeństwa, miał także trudności ze znalezieniem pracy. Represje dotknęły również rodzinę Pana Macieja Węża. Ze względu na odmowę współpracy męża z SB zwolniona została z pracy jego żona.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej