Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lisiak Ireneusz
Ireneusz Teofil Lisiak
ur. w 1948 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011

Biogram

W stanie wojennym, w związku delegalizacją NSZZ „Solidarność”,  od lutego 1982 r. rozpoczął aktywną działalność opozycyjną.  Kolportował podziemnej prasę i literaturę drugiego obiegu na terenie Krakowskich Zakładów Armatury. Materiały gromadził u siebie w mieszkaniu, które wkrótce stało się punktem kontaktowym dla komórek podziemnej „Solidarności” z innych przedsiębiorstw. Po zmianie mieszkania, a także miejsca pracy nadal organizował spotkania z działaczami opozycji. Z powodów rodzinnych zaniechał działalności z początkiem 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN