Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Walenty Ameryk

ur. w 1946 roku w m. Włoszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Był współorganizatorem i członkiem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy - Liceum Ogólnokształcącym we Włoszczowie. Uczestniczył również w organizacji „Solidarności” Rolników Indywidualnych na terenach wiejskich gminy Włoszczowa. Po 13 grudnia 1981 r. utrzymywał kontakty z aktywnymi działaczami podziemnej „Solidarności” na terenie tego miasta. Należał do Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizował i uczestniczył w nabożeństwach za Ojczyznę oraz pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Aktywnie uczestniczył strajku związanym z zawieszaniem krzyży w salach lekcyjnych w Zasadniczej Szkole Zawodowej we Włoszczowie okresie od 3 grudnia 1984 r. do 16 grudnia 1984 r. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1987-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN