Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Oleszek Adam

Adam Lucjan Oleszek

ur. w 1943 roku w m. Radzięcin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „S” na terenie WSK Świdnik aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. W latach 1982-1984 należał do konspiracyjnych struktur „Solidarności” w WSK, pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej. W jego mieszkaniu odbywały się konspiracyjne zebrania, którym przewodniczył. W ramach podziemnej Komisji Zakładowej zajmował się również zbieraniem składek oraz odpowiadał za kolportaż prasy nielegalnej na terenie WSK. Za powyższe w dniu 19 stycznia 1984 r. został zatrzymany na 48 godzin, a następnie zastosowano wobec niego areszt tymczasowy do 16.02.1984 r. Postępowanie prokuratorskie  umorzono 24.07.1984 r. na podstawie amnestii z 21.07.1984 r. Adam Oleszek brał udział w konspiracyjnych zebraniach związkowych oraz w uroczystościach patriotyczno-religijnych np. w ślubowaniu wierności ideałom „Solidarności” w kościele na Poczekajce w Lublinie w dniu 26.11.1983 r. Formą represji zastosowaną wobec Adama Oleszka było również zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej