Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wielgosz Stanisław

Stanisław Szczepan Wielgosz

ur. w 1937 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 139/2017
Biogram
Stanisław Wielgosz był działaczem NSZZ "Solidarność" w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Uczestniczył w nielegalnych zebraniach i zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw na terenie zakładu pracy i miasta Torunia. 
Za powyższe, w dniu 30 kwietnia 1982 r. został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu, nastepnie w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Zwolniony z więzienia w dniu 24 marca 1983 r. na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 16 marca 1983 r. o uchyleniu tymczasowego aresztowania. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 4 czerwca 1983 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, podjęcie pracy zarobkowej w uspołecznionym zakładzie pracy oraz zapłatę kosztów postępowania. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 13 lipca 1983 r. został zwolniony z obowiązku podjęcia pracy w zakładzie gospodarki uspołecznionej ze względu na uzyskanie renty inwalidzkiej. W 1984 r. wyemigrował do USA. 


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN