Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Rokicki

ur. w 1948 roku w m. Suchawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Od 1981 r. działał w NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Był członkiem Komitetu Gminnego NSZZ „Solidarność” RI w Wiskitkach, członkiem Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” RI w Skierniewicach, członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego oraz członkiem Ogólnokrajowego Komitetu NSZZ „Solidarność” RI. Organizował liczne zebrania wiejskie, podczas których krytykował ustrój i władze. Namawiał rolników do niepłacenia podatków gruntowych i zaniechania dostaw płodów rolnych. Inicjował akcje protestacyjne. W ramach działań na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego gromadził nielegalnie biuletyny, ulotki oraz inne materiały, które następnie były kolportowane na terenie województwa skierniewickiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Od 13 grudnia 1981 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Po zwolnieniu z internowania w dniu 15 marca 1982 r., nadal prowadził działalność opozycyjną. W dniu 8 czerwca 1983 r. po rewizji przeprowadzonej w jego mieszkaniu został tymczasowo aresztowany za działalność konspiracyjną w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” RI. Areszt uchylono na podstawie przepisów o amnestii w dniu 25 lipca 1983 r. W latach 1981-1989 w związku ze swoją działalnością opozycyjną, był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach 1982-1983 oraz 1987-1989 był objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN