Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamczak Wacław

Wacław Stanisław Adamczak

ur. w 1948 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gdańsku oraz zasiadał w Zarządzie Regionu Wielkopolska. Za prowadzoną działalność w dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany podczas obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i umieszczony w Zakładzie Karnym w Wejherowie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Internowanie uchylono w dniu 9 lipca 1982 r. W 1983 r. wyjechał do USA, gdzie udzielił szeregu wywiadów radiowych dla „Głosu Ameryki” i „Radia Wolna Europa” na temat sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w PRL. W wyniku tego w 1986 r. Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Poznaniu wszczął przeciwko niemu śledztwo  w sprawie rozpowszechniania fałszywych wiadomości, mogących wyrządzić poważną szkodę PRL. Postepowanie zawieszono, a następnie umorzono, ponieważ od 1983 r. przebywał za granicą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej