Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szpunar Tadeusz

Tadeusz Szpunar

ur. w 1938 roku w m. Kraczkowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
Był pracownikiem Łańcuckiej Fabryki Śrub, w 1980 r. współtworzył struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie zakładu pracy. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Wydziałowej oraz członka Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, był m.in. kolporterem wydawnictw podziemnych – należał do nielegalnej grupy kolportażowej działającej na Wydziale Remontów Łańcuckiej Fabryki Śrub oraz na terenie Łańcuta. Pomagał rodzinom internowanych oraz aktywnie angażował się w prace Duszpasterstwa Rolników. Należał również do grona byłych działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” spotykających się w domu Stanisława Deca w Soninie. Funkcjonariusze SB prowadzili obserwację miejsca jego zamieszkania oraz przeprowadzili w jego domu rewizję w 1984 r. Ze względu na prowadzoną działalność opozycyjną decyzją szefa WUSW w Rzeszowie w maju 1988 r. został umieszczony na Wykazie osób przewidzianych do internowania w województwie rzeszowskim w przypadku wprowadzenia stanu wojennego lub wojny. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach w latach 1984-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN