Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żak Marek

Marek Jerzy Żak

ur. w 1955 roku w m. Wąbrzeźno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Marek Żak od września 1980 r., będąc studentem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, należał do czołowych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Uczelnianego NZS na Wydziale Sztuk Pięknych. Był organizatorem akcji plakatowej przeprowadzonej w związku z ogólnopolskim strajkiem studentów w lutym 1981 r. w sprawie rejestracji NZS. Brał udział w pracach redakcyjnych nad „Informatorem NZS UMK” ukazującym się w 1981 r. Uczestniczył w strajku studentów zorganizowanym w dniach od 19.11.1981 r. do 9.12.1981 r. w sprawie uchwalenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w nielegalnych strukturach NZS. Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych oraz organizacją pomocy dla rodzin osób internowanych i aresztowanych. Przez ponad rok czasu przechowywał w wynajmowanym mieszkaniu w Toruniu archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i archiwum osobiste Lecha Wałęsy, które ostatecznie zostały przekazane do klasztoru o. paulinów na Jasnej Górze.Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003