Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cieśla Edward

Edward Cieśla

ur. w 1952 roku w m. Strzelin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 550/2016
Biogram
Edward Cieśla został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmnie, które odbywał od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN