Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Cieśla Edward
Edward Cieśla
ur. w 1952 roku w m. Strzelin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 550/2016

Biogram

Edward Cieśla został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmnie, które odbywał od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN