Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Łupiński

ur. w 1952 roku w m. Łupianka Stara
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
Henryk Łupiński był członkiem NSZZ „Solidarność w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Białymstoku. Od 13 grudnia 1981 r. współpracował z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok, a także z osobami skupionymi wokół ks. Stanisława Suchowolca. Kolportował nielegalną prasę i ulotki. Brał udział w manifestacjach patriotycznych w Białymstoku i Warszawie oraz w mszach świętych za Ojczyznę.  Uczestniczył w malowaniu haseł antykomunistycznych na budynkach użyteczności publicznej w Łapach i okolicy. Angażował się w działalność opozycyjną do czerwca 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków