Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ukielski Ryszard

Ryszard Ukielski

ur. w 1947 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015
Biogram
Ryszard Ukielski prowadził działalność opozycyjną w latach 1979-1989. Był aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność’’ i autorem piszącym dla pism oraz wydawnictw bezdebitowych.
Od 1979 roku uczestniczył w spotkaniach powstającej szczecińskiej opozycji demokratycznej. W 1980 roku założył NSZZ ,,Solidarność’’ na Politechnice Szczecińskiej, a w 1981 roku został działaczem Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Był zaangażowany w wiele inicjatyw środowisk opozycyjnych, m.in. w kampanię na rzecz uwolnienia więzionych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej.
W dniu 17.12.1981 r. został aresztowany, a następnie internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Z internowania został zwolniony w dniu 17.03.1982 r.
Pomimo zastosowanych represji nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Po zwolnieniu z internowania do 1989 roku jako autor współpracował z wieloma wydawnictwami bezdebitowymi, pisząc m.in. do ,,Jedności’’, ,,Biuletynu NSZZ Solidarność’’ i pisma ,,OKNO’’, a także tworzył teksty na nielegalne ulotki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN