Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gądek Kazimierz

Kazimierz Franciszek Gądek

ur. w 1945 roku w m. Nieznanowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik Nowohuckiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Montin” w Krakowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, inicjator strajku okupacyjnego w przedsiębiorstwie w dniach 14-16 grudnia 1981 r. Członek Komitetu Strajkowego. Po pacyfikacji strajku zatrzymany i internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu. W związku z podjęciem wobec niego postępowania karnego w sprawie kierowania strajkiem przeniesiony do Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich. Zwolniony w dniu 18 stycznia 1982 r. po uniewinniającym wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. W wyniku apelacji prokuratora, uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 28 grudnia 1982 r. skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN