Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jankowski Krystian

Krystian Andrzej Jankowski

ur. w 1946 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Na początku lat 80. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana” w Toruniu. 
Z powodu aktywnej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach, w którym przebywał do 4 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. 1 maja 1982 r. uczestniczył w manifestacjach zorganizowanych przez opozycję na Bulwarze Filadelfijskim oraz na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Z tego powodu 5 maja 1982 r. został ponownie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, z którego został zwolniony 28 maja 1982 r. 
W 1982 r. wyemigrował z powodów politycznych do Francji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej