Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rachwald Jerzy

Jerzy Przemysław Rachwald

ur. w 1949 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Jako człowiek o zdeklarowanych poglądach, krytyczny wobec władzy dał się poznać już w okresie studiów w SGGW w Warszawie. Był uczestnikiem wydarzeń marcowych w 1968 roku. W dniu 23.03.1968 roku brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie swojej uczelni. Z tego powodu został następnie objęty obserwacją i kontrolą operacyjną, także z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji ulokowanych w środowisku SGGW, a także w powiecie lubartowskim, gdy podczas wakacji przebywał u matki. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” Jerzy Rachwald zaangażował się w jego działalność w Zamościu, gdzie podjął pracę zawodową. Będąc redaktorem „Tygodnika Zamojskiego” równocześnie pracował w redakcji „Biuletynu Ziemi Zamojskiej Solidarność”. Publikował artykuły dot. NSZZ „Solidarność”, m. in. relacje z przebiegu uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar grudnia 70 w Gdańsku, w których brał udział oraz wygłaszał prelekcje w zakładach pracy i instytucjach. Z powodu tej działalności 13.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 100/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Zamościu i osadzony w ZK w Krasnymstawie, od 9.01.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, zaś od 22.04.1982 r. w Lublinie. Internowanie uchylono na podstawie decyzji nr 84/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Zamościu z 23.06.1982 r. Po zwolnieniu z internowania Jerzy Rachwald kontynuował działalność opozycyjną i utrzymywał kontakty z osobami prowadzącymi działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” z Zamościa i Lublina, inspirował dalszą działalność oraz produkcję i kolportaż biuletynów i ulotek. Został aktywnym członkiem, powołanego 5.04.1989 r., Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Zamościu. Jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego wszedł w skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Zamościu. Z powodu swej działalności był inwigilowany i wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Formą represji wobec Jerzego Rachwalda było także trzykrotne zastrzeżenie mu wyjazdów zagranicznych na 2 lata w 1982, 1985 i 1987 roku oraz nie wydanie w 1986 roku zezwolenia na pływanie morskie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej