Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczur Zdzisław

Zdzisław Stanisław Szczur

ur. w 1951 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 357/2015
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od początku istnienia związku. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarności” oraz wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarności” w Okręgowym Zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych w Wadowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował podziemną działalność związkową - organizował zbiórki pieniężne na rzecz internowanych członków „Solidarności”, gromadził ulotki i bezdebitowe wydawnictwa, a także rozpowszechniał ich treść wśród współpracowników. W konsekwencji tej działalności 4 marca 1982 r. został aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazano go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Z więzienia został zwolniony przedterminowo w dniu 8 marca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej