Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Oziewicz Adam

Adam Oziewicz

ur. w 1959 roku w m. Dziedzice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Adam Oziewicz po wprowadzeniu stanu wojennego był aktywnym działaczem zdelegalizowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu -Zdroju. 
Od maja 1982 r. brał bezpośredni udział w produkcji i kolportażu niepodległościowego „Kuriera Wojennego”, który produkowany był m.in. w jego mieszkaniu prywatnym. 
W dniu 21 XII 1982 r. został zatrzymany, a w dniu 22 XII 1982 r. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym 
w Katowicach. 21 IV 1983 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał Pana Adama Oziewicza na karę 1 roku pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 4 lata, jednocześnie zaliczając Panu Adamowi Oziewiczowi na poczet kary okres tymczasowego aresztowania od 22 XII 1982 r. do 31 III 1983 r. oraz 11 IV 1983 r. do 22 IV 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN