Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Raszewski

ur. w 1936 roku w m. Zduńska Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2019
Biogram
Józef Raszewski będąc pracownikiem Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego „Budimor” uczestniczył w strajku sierpniowym 1980 r. w swoim zakładzie pracy. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego dnia 13 grudnia 1981 r. współtworzył struktury podziemnej „S” w „Budimorze”, drukował i kolportował m in.  „Biuletyn Informacyjny ‘Budimoru’” oraz pismo „Portowiec”. Współorganizował pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. Dnia 12 listopada 1982 r. został aresztowany w związku ze swoją działalnością, a w grudniu 1982 r. skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego na 1,5 roku więzienia. Karę odbywał  w zakładach karnych w Barczewie i Braniewie. Został zwolniony w sierpniu 1983 na mocy amnestii. 
W marcu 1984 organizował strajk jednostek transportu w „Budimorze”, w kwietniu 1984 r. ponownie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Został zwolniony w sierpniu 1984 r. w wyniku umorzenia sprawy na mocy amnestii. Zwolniony z pracy. W październiku 1985 ponownie aresztowany i skazany przez Sąd Rejonowy w Gdyni na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności za kolportaż ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do sejmu PRL., osadzony w AŚ w Gdańsku, został zwolniony we wrześniu 1986 na mocy kolejnej amnestii. Od 1986 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Geologiczno–Geodezyjnym „Geoprojekt” w Gdańsku. W 1989 został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Geoprojekcie” oraz delegatem na Walny Zjazd Delegatów Regionu Gdańsk w 1990 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN