Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Walenty Krzysiek

ur. w 1949 roku w m. Gromadka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Pan Walenty Krzysiek był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczącym Komisji Zakładowej w Zakładach Elementów Hydrauliki Siłowej w Lubaniu Śląskim.
W latach 1980-1981 Pan Walenty Krzysiek zajmował się kolportażem pism niepodległościowych i wydawnictw. W 1981 r. uczestniczył w strajku na terenie jeleniogórskiego klubu Gencjana. Ze względu na prowadzoną działalnością opozycyjną 17 grudnia 1981 r. Pan Walenty Krzysiek został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie, zwolniony 30 kwietnia 1982 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w spotkaniach konspiracyjnych podziemnej Jeleniogórskiej Solidarności, był także współorganizatorem Klubu Inteligencji Katolickiej  przy parafii Trójcy Świętej w Lubaniu. Dnia 31 sierpnia 1982 r. Pan Walenty Krzysiek brał udział oraz był jednym z organizatorów wiecu Solidarnościowego w Lubaniu oraz współpracował z Solidarnością Walczącą.  Wskutek czego został ponownie internowany 10 listopada 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie, zwolniony 6 grudnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej