Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kobyliński Kazimierz

Kazimierz Bogusław Kobyliński

ur. w 1949 roku w m. Bydzyno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2017
Biogram
Zasiadał w składzie Zarządu Oddziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Makowie Mazowieckim, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego zajmował się m.in. organizowaniem kół NSZZ Rolników Indywidualnych. 
W dniu 13 grudnia 1981 r. współorganizował zebranie Oddziału NSZZ „Solidarność”. Tego samego dnia został zatrzymany, a ponieważ odmówił podpisania „oświadczenia o lojalności wobec ustroju socjalistycznego w Polsce”, internowano go i osadzono w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, gdzie był przetrzymywany do 16 stycznia 1982 r. 
Po odzyskaniu wolności prowadził działalność opozycyjna w ramach tajnych struktur „Solidarności”, zajmował się m.in. kolportażem niezależnych wydawnictw, uczestniczył w akcjach ulotkowych. Wziął udział w pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki i był współorganizatorem symbolicznego grobu księdza Popiełuszki na cmentarzu w Makowie Mazowieckim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej